Granty

W latach 2014-2016 byliśmy członkiem międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt BIOGAS3Zrównoważona małoskalowa produkcja biogazu z odpadów przemysłu rolno-spożywczego dla samowystarczalności energetycznej, dofinansowanego ze środków UE w ramach programu Intelligent Energy-Europe (IEE). Partnerami projektu były stowarzyszenia producentów rolno-spożywczych, centra naukowo-technologiczne przemysłu rolno-spożywczego i bioenergetyki, jednostki naukowe i instytucje specjalizujące się w promocji odnawialnych źródeł energii z takich krajów jak: Hiszpania, Francja, Włochy, Irlandia, Niemcy, Szwecja i Polska.

Celem projektu była promocja zrównoważonej produkcji energii z biogazu uzyskanego z odpadów przemysłu rolno-spożywczego w małej skali (<100kW) w celu zapewnienia dostaw energii na potrzeby własne przedsiębiorstwa/gospodarstwa. W ramach projektu opracowany został uproszczony model biznesowy oraz model technologiczny biogazowni, przeprowadzone zostały studia pilotażowe, bezpłatne warsztaty i szkolenia oraz działania promocyjne.

Jako członek międzynarodowego konsorcjum, w latach 2012-2015 realizowaliśmy projekt SUSTAINGAS, finansowany ze środków UE w ramach programu Intelligent Energy-Europe (IEE). Projekt stanowił odpowiedź na potrzebę zwiększania rynkowego udziału energii odnawialnej do poziomu docelowego wynoszącego 20% w roku 2020. SUSTAINGAS koncentrował się na wspieraniu produkcji biogazu w gospodarstwach ekologicznych. Partnerami projektu były: Austria, Niemcy, Dania, Hiszpania, Bułgaria oraz Polska.

W ramach projektu opracowano: narzędzia do oceny aspektów ekonomicznych oraz relacji między produkcją biogazu a wytwarzaniem żywności ekologicznej, wytyczne dotyczące standardów w produkcji biogazu w gospodarstwach ekologicznych, broszurę elektroniczną z przykładami najlepszych praktyk, podręcznik na temat zrównoważonej produkcji biogazu w gospodarstwie ekologicznym, programy szkoleń i seminariów online (webinaria) oraz warsztatów.