Badania ewaluacyjne

 • Ewaluacje programów
 • Ewaluacje projektów

Analizy i ekspertyzy

 • Analizy i ekspertyzy dotyczące wpływu, trendów, potrzeb, możliwości, uwarunkowań, mechanizmów, problemów.

Strategie i programy

 • Strategie (lokalne, regionalne i krajowe)
  Programy ochrony środowiska
 • Programy gospodarki odpadami
 • Raporty z wdrażania strategii i programów

Prognozy i oceny oddziaływania na środowisko

 • Strategiczne OOŚ
 • Raporty oddziaływania na środowisko przedsięwzięć
 • Karty informacyjne przedsięwzięć (KIP)