Specjalizujemy się
w opracowaniach i analizach dotyczących
ochrony środowiska i energetyki

Badania
ewaluacyjne

Analizy
i ekspertyzy

Strategie
i programy

Strategiczne
i inwestycyjne OOŚ

O nas

Firma FUNDEKO powstała w 2006 roku z inicjatywy laureatów nagrody im. Profesora Macieja Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt dla najlepszych absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska. Zbudowaliśmy zespół specjalistów posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania i oceny strategii i polityk publicznych oraz programów i projektów dofinansowanych ze środków UE. Współpracujemy z najlepszymi krajowymi ekspertami z zakresu ochrony środowiska, energetyki, rolnictwa oraz ewaluacji interwencji publicznych. 

Specjalizujemy się w opracowaniach i analizach dotyczących ochrony środowiska i energetyki, w tym m.in.: gospodarki odpadami, ochrony przyrody, ochrony wód, ochrony powietrza, adaptacji do zmian klimatu, gospodarki niskoemisyjnej, energetyki odnawialnej. Badamy efektywność wykorzystania środków publicznych, mechanizmy wdrażania programów i strategii oraz osiągane dzięki nim efekty ekologiczne i społeczno-gospodarcze. Posiadamy ugruntowaną pozycję na rynku usług ewaluacyjnych, szczególnie w zakresie opracowań o charakterze środowiskowym. 

Dbamy o wysoką jakość merytoryczną oraz użyteczność naszych opracowań, jak również o atrakcyjną, przyjazną dla potencjalnych odbiorców formę graficzną.

Aktualności

Badania ewaluacyjne w realizacji:

  • Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
 
  • Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii EUROPA 2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu

Doświadczenie

Skontaktuj się z nami

Dyrektor zarządzający

mgr Izabela Krok-Baściuk
600 428 333
izabela.basciuk@fundeko.pl

Ekspert w zakresie ochrony środowiska, energetyki i ewaluacji

mgr Małgorzata Kachniarz
602 768 676
malgorzata.kachniarz@fundeko.pl

Ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i ewaluacji

mgr inż. Agnieszka Puzio
508 002 896
agnieszka.puzio@fundeko.pl

FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp.J.
biuro@fundeko.pl

Adres do korespondencji:
ul. Przejazd 4/77
02-654 Warszawa