Start

Oferta

Opracowania środowiskowe

 • Audyty środowiskowe
 • Karty Informacyjne Przedsięwzięć
 • Operaty powietrza
 • Programy gospodarki odpadami
 • Programy ochrony środowiska
 • Raporty oddziaływania na środowisko
 • Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
 • Doradztwo w zakresie zrównoważonej produkcji biogazu
 • Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów

Ewaluacje i ekspertyzy

 • Ewaluacje programów
 • Ewaluacje projektów
 • Ekspertyzy środowiskowe

Opracowania przyrodnicze

 • Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze
 • Ekspertyzy dotyczące obszarów NATURA 2000
 • Plany zadań ochronnych
 • Ekspertyzy w zakresie bioróżnorodności

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

 • Studia wykonalności projektów
 • Wnioski o dofinansowanie
 • Wdrażanie i rozliczanie projektów

Doświadczenie

Badania
Ewaluacyjne

Opracowania
Środowiskowe

Opracowania
Środowiskowe

O firmie

Firma FUNDEKO Sp. J. powstała w 2006 roku z inicjatywy osób specjalizujących się w różnych dziedzinach ochrony środowiska oraz funduszy europejskich. W naszej pracy kluczowe znaczenie ma wysoka jakość i użyteczność naszych opracowań. Obecnie firmę tworzy zespół specjalistów odznaczających się zarówno odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi w zakresie opracowań środowiskowych, jak również praktyczną znajomością języka angielskiego i niemieckiego.

Firma Fundeko specjalizuje się w opracowaniach i analizach dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska, optymalizacji procesu gospodarowania odpadami, jak również oceny efektywności wykorzystania środków publicznych. Na rynku usług ewaluacyjnych posiadamy ugruntowaną pozycję, szczególnie w zakresie opracowań o charakterze środowiskowym.

Nasze opracowania cechuje wysoka jakość merytoryczna, jak również dbałość o atrakcyjną, przyjazną dla potencjalnych odbiorców, formę graficzną.

Z naszych usług skorzystali między innymi:

Granty

Jako członek międzynarodowego konsorcjum, realizujemy obecnie projekt SUSTAINGAS. Jest on finansowany w ramach programu Inteligentna Energia – Europa. Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę zwiększania rynkowego udziału energii odnawialnej do poziomu docelowego wynoszącego 20% w roku 2020. SUSTAINGAS koncentruje się na wspieraniu produkcji biogazu w gospodarstwach ekologicznych. Czas trwania projektu to maj 2012 – maj 2015. Partnerami projektu są: Austria, Niemcy, Dania, Hiszpania, Bułgaria oraz Polska.

Adresatami projektu są gospodarstwa ekologiczne, stowarzyszenia producentów ekologicznych, ośrodki doradztwa rolniczego oraz wszelkie inne podmioty działające na rzecz wspierania rozwoju biogazowi rolniczych w Polsce. W ramach projektu opracowane zostaną:

• narzędzia do oceny aspektów ekonomicznych oraz relacji między produkcją biogazu a wytwarzaniem żywności ekologicznej,
• wskazówki dotyczące standardów w produkcji biogazu w gospodarstwach ekologicznych,
• broszura elektroniczna z wybranymi przykładami najlepszych praktyk,
• podręcznik na temat zrównoważonej produkcji biogazu w gospodarstwie ekologicznym,
• programy szkoleń i seminariów online (webinaria) oraz warsztatów.

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.sustaingas.eu (z możliwością wyboru polskiej wersji językowej), na której zamieszczane będą sukcesywnie bezpłatne materiały do pobrania oraz informacje o dostępnych szkoleniach, na które serdecznie zapraszamy.

Fundeko jest partnerem międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt BIOGAS3 – Zrównoważona małoskalowa produkcja biogazu z odpadów przemysłu rolno-spożywczego dla samowystarczalności energetycznej, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Intelligent Energy-Europe (IEE). Partnerami projektu są stowarzyszenia producentów rolno-spożywczych, centra naukowo-technologiczne przemysłu rolno-spożywczego i bioenergetyki, jednostki naukowe i instytucje specjalizujące się w promocji odnawialnych źródeł energii z takich krajów jak: Hiszpania, Francja, Włochy, Irlandia, Niemcy, Szwecja i Polska. Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2014 r. i potrwa do lutego 2016 r.

Celem projektu jest promocja zrównoważonej produkcji energii z biogazu uzyskanego z odpadów przemysłu rolno-spożywczego w małej skali (<100kW), w celu zapewnienia dostaw energii na potrzeby własne przedsiębiorstwa/gospodarstwa. W ramach projektu opracowany zostanie uproszczony model biznesowy oraz model technologiczny biogazowni, przeprowadzone zostaną studia pilotażowe, bezpłatne warsztaty i szkolenia oraz działania promocyjne.

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.biogas3.eu, na której zamieszczane będą aktualności dotyczące działań projektowych, bezpłatne materiały do pobrania oraz informacje o dostępnych szkoleniach, na które serdecznie zapraszamy.

Kontakt

FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp.J.

22/658 03 70
22/207 24 56

Adres do korespondencji:
ul. Baśniowa 3, lok. 311
02-349 Warszawa

Dyrektor Zarządzający
mgr Izabela Krok-Baściuk
600 428 333
izabela.basciuk@fundeko.pl

Dyrektor ds. badań i analiz
mgr inż. Radomir Dyjak
508 606 999
r.dyjak@fundeko.pl

Ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i ewaluacji
mgr inż. Agnieszka Puzio-Literska
508 002 896
agnieszka.puzio@fundeko.pl

Ekspert w zakresie ochrony środowiska, energetyki i ewaluacji
mgr Małgorzata Kachniarz
508 541 658
malgorzata.kachniarz@fundeko.pl

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami oraz ewaluacji
mgr inż. Anna Ignatowicz-Kostov
501 574 817
anna.ignatowicz@fundeko.pl

Ekspert w zakresie analiz oraz B+R
dr inż. Michał Nadolny
502 377 454
michal.nadolny@fundeko.pl